Rekisteriseloste

Rekisteriseloste
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

7.11.2018 Helsingissä

Rekisterin nimi:
Match by K asiakasrekisteri

Rekisterin pitäjä:
Match by K (2580203-4)
Katri Gruner
katri@matchbyk.fi

Yhteyshenkilö:
Katri Gruner
p.+3584578753445

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Match by K kerää asiakkaiden henkilötietoja asiakasrekisteriin. Asiakastietojen perusteella on yhdistämme rekisteristä mahdollisimman sopivia pareja. Asiakkailta kerättyä tietoa on mm. asiakkaan nimi, asuinpaikkakunta, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ikä, ammatti/koulutus, harrastukset ja mielenkiinnon kohteet. Kaikki nämä tiedot (pl. asiakkaan sukunimi ja hänen halutessaan puhelinnumero, voidaan luovuttaa mahdolliselle sopivalle treffikumppanille.

Asiakkaasta tallennetaan palvelua varten myös lyhyt video verkkotapaamisen yhteydessä.

Emme kerää, emmekä tallenna asiakkaasta mitään arkaluontoista materiaalia sähköpostin tai keskusteluiden perusteella.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaasta kerätään mm. seuraavanlaisia tietoja palvelua varten

 • Etu- ja sukunimi, josta vain etunimi voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle (tässä tapauksessa treffikumppanille).

 • Asuinpaikkakunta

 • Puhelinnumero (luovutetaan treffikumppanille vain asiakkaan suostumuksella)

 • Sähköpostiosoite

 • Ammatti ja/tai koulutus

 • Perhe

 • Harrastukset, mielenkiinnon kohteet

 • Arvot, elämäntyyli

 • Tulevaisuuden haaveet

 • Toiveet treffikumppanin suhteen (ikä, pituus, arvot, mielenkiinnon kohteet)

 • Asiakkaasta tallennettaan n.1min pituinen video haastattelun yhteydessä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Match by K käyttää sivuillaan, sekä sähköpostiliikenteessään SSL-suojausta.

Henkilötietoja tallennetaan, sekä siirretään manuaalisesti ja sähköisesti. Tietoja säilytetään asianmukaisesti, koska asiakkaidemme tietojen varjelu on meille tärkeää. Emme koskaan luovuta tietoja asiakkaasta ilman asiakkaan lupaa ja asiakas vakuuttaa tietojen oikeuden.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kunnes asiakas pyytää tietojen poistamista tai hän ei halua enää vastaanottaa match-ehdotuksia.
Asiakas voi halutessaan tarkistaa kaiken hänestä tallennetun tiedon.